gavelVi bygger Maskinhallar för olika ändamål,
—lagerhallar —tvätthallar —djurhallar m.m.
Allt från utsättning till färdigt hallbygge.

 

 

Bygge spannmålslager 1740 kvm
Franzéns Lantbruk Nybble Gård
Tvätthall

Stallbilder kommmer snart...

Hallbyggen | Maskinhallar | Tvätthallar | Stall