gavelEgen maskinpark gör oss flexibla under byggets gång. Vi slipper anpassa oss efter hyrestider och maskin tillgång.